O Nas

„Firmy, które oferują tylko i wyłącznie standardowe rozwiązania wyginą jak dinozaury. Tylko te które słuchają głosu swoich Klientów przetrwają i będą się dalej rozwijać.”

Joseph J. Gasper

Koncesjonowana Agencja ochrony osób i mienia „IMS” założona została w 1991 roku  w Warszawie, a w sierpniu 1992 roku powstał Oddział w Krakowie i od tej daty firma działa nieprzerwanie do chwili obecnej. Pierwsza nazwa firmy to : „ SEKRET” – Sp. z o.o.

Pod w/w  nazwą Spółka występowała do 1996 roku, przyjmując nazwę „SEKRET – Kraków”, uzyskując osobowość prawną jako przedsiębiorstwo samodzielne odłączone od „Sekret – Warszawa” z tymi samymi władzami spółki.

W 1999 roku firma „ Sekret – Kraków” zmieniła nazwę na obecną: IMS „Inter Max Security” Sp. z o.o. z tą samą siedzibą i władzami Spółki.

Działamy w branży ochrony osób i mienia na podstawie koncesji MSWiA Nr. L – 1459/00, wydanej dnia 12. 09. 2000 r. zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22. 08. 1997 r. oraz w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr. 0000197775 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy.

Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia ok. 40 pracowników, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe w postaci: odbytych kursów ochrony, Licencji, szkolenia BHP, posiadają świadectwa niekaralności oraz dopuszczenie do pracy przez lekarza.

Gwarancję bezpieczeństwa jaką dajemy naszym klientom w zakresie wykonywanych usług jest nasze 30 letnie doświadczenie w ochronie osób i mienia oraz ubezpieczenie w PZU – S.A. od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

W kontaktach z partnerami starannie dążymy do stworzenia sytuacji, w której na pierwszym miejscu jest zadowolenie Klienta i jego zaufanie do naszej Spółki. Dlatego współpracę z każdym Partnerem zaczynamy od dokładnego zapoznania się z Jego oczekiwaniami i potrzebami.

Agencja IMS „Inter Max Security” Sp. z o.o. od czasu powstania do chwili obecnej ubezpieczona jest w PZU S.A. i legitymuje się bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia. W pracy codziennej ochrona wykorzystuje psy obronne które posiadają świadectwa ukończonego szkolenia poświadczone zdanym egzaminem.

Oprócz ochrony osób i mienia firma IMS „Inter Max Security” – Sp. z o.o. prowadzi parkingi samochodowe, szatnie, usługi porządkowe i transportowe, konwoje pieniędzy, materiałów niebezpiecznych, zbiorów muzealnych, monitoring. Posiada własną grupę interwencyjną.

W 1997 r. pracownicy IMS „Inter Max Security” – Sp. z o.o.  zabezpieczali wizytę Papieża Jana Pawła II, podczas ceremonii poświęcenia Kliniki Kardiochirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dniach 16 – 18. 06. 2000 r. firma brała udział w zabezpieczeniu 28 – go Międzynarodowego Kongresu Torako - Kardio - Chirurgicznego w Krakowie, na który to Kongres przyjechali i znane postaci z dziedziny medycyny z całego Świata.

Od 5 lat pracownicy Firmy IMS „Inter Max Security” – Sp. z o.o. zabezpieczają na zasadach wolontariatu Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowane przez Jerzego Owsiaka.
Do zabezpieczenia w/w Finałów WOŚP „IMS” Sp. z o.o. wyznacza ok. 15 – 20 pracowników w zależności od potrzeb. Dyplomy i Podziękowania od Pana Owsiaka do wglądu.