Zakres usług

• poszukiwanie osób
• poszukiwanie mienia
• ustalenie miejsca pobytu osoby
• ustalenie adresu zameldowania
• obserwacja osoby
• ustalenia majątkowe ruchomości i nieruchomości
• ustalenie właściciela pojazdu
• wykrywanie podsłuchów
• sprawy rozwodowe
• ustalenie danych osobowych
• ustalenie kont bankowych
• weryfikacja pracowników
• wywiad środowiskowy
• wywiad gospodarczy
• windykacja
• podział majątku
• obsługa prawna
• ustalenie majątku firmy
• weryfikacja sposobu wykorzystania zwolnienia lekarskiego
• sprawdzenie informacji dot. szkód zgłaszanym firmom ubezpieczeniowym
• inne usługi niekonwencjonalne